pnjart
 
 

Ý nghĩa của Tượng Thần Tài và Tam Đa Phúc Lộc Thọ

4 năm trước

Tượng thần tài thường có Tài Bạch tinh quân và Lộc tinh trong tam tinh Phúc, Lộc Thọ. Tương truyền, ai có có thành ý, nhiều lần thành kính thì sẽ nhận được sự phù hộ của thần tài.

Thần tài văn - Tài Bạch tinh quân
Thần tài văn Tài Bạch tin hquân, thân mặc áo gấm đai ngọc, tướng mạo đôn hậu, mặt trắng râu đen dài, tướng phú quý, hiệu là Kim thần, là Thái Bạch tinh quân trên trời, chủ tài bạch trong dân gian, dáng mạo hiền hòa, có cầu tất ứng, rất thích giúp đỡ những thiện nam tín nữ cầu "chính tài" (tiền tài chân chính), đáp ứng nguyện vọng của cầu tài của mọi người


Thần tài văn - Tam tinh Phúc Lộc Thọ
Phúc tinh tay bồng một đứa trẻ, tượng trưng cho con cái hưng thịnh, hòa hợp êm ấm, nhiều phúc lộc. Lộc tinh thân mặc triền phục quý, tay cầm ngọc như ý, tượng trưng cho thăng quan tiến chức, tăng tài thêm lộc. Thọ tinh chống gậy đào, tượng trưng cho an khang trường thọ. Vốn chỉ có Lộc tinh mới là thần tài, hai vị còn lại chủ thọ và phúc. Nhưng vì tam tinh thường là ba vị nhất thể nên Lộc tinh không nên tách rời hai vị trí còn lại.

PNJ ART