pnjart
 
 

Liên hệ

Hotline Khu vực

KV Miền Bắc:

Mr. Lê Trần Quốc Duy           0985.017.407

KV Miền Trung:

Mr. Ngô Nguyên Ngữ            0989.999.307

KV Tây Nguyên:

Mr. Lê Tấn Phước                 0906.871.569

KV Miền Nam:  

Mr. Nguyễn Hữu Thức          0902.646.754 

Ms. Trần Thanh Phương       0937.777.044

Ms. Nguyễn Thị Nhã Tuyền   0916.997.447 

KV Miền Tây:

Mr. Trương Bảo Khanh          0945.220.240

Hợp tác Truyền thông & Quảng cáo

Email: pnjart@pnj.com.vn

PNJ ART