pnjart
 
 

Liên hệ

KV Miền Bắc:

Mr. Nguyễn Minh Hải (0978.990.939)

KV Miền Trung:

Mr. Ngô Nguyên Ngữ (0989.999.307)

KV Tây Nguyên:

Mr. Lê Tấn Phước (0906.871.569)

KV Miền Nam:

Mr. Lê Trần Quốc Duy (0985.017.407)

Mr. Nguyễn Hữu Thức (0902.646.754)

Ms. Nguyễn Thị Nhã Tuyền (0916.997.447)

KV Miền Tây:

Mr. Trương Bảo Khanh (0945.220.240)

PNJ ART